Có nên lắp dàn nóng và dàn lạnh của...

Nghe thì có vẻ hơi vô lý thế nhưng đã có một số trường hợp …