Cách làm soup mix

Thành phần Hỗn hợp đậu khô: 1 pound đậu thận khô Đậu lăng vàng khô …