Monthly Archive: October 2017

Nhận ship hàng Trung Quốc

Đối với khách hàng trong nước, nền kinh tế thị trường đang tạo ra cơ hội mua sắm rất lớn đặc biệt là hàng nhập ngoại. Hiện nay hàng nhập ngoại tại Việt Nam, Trung Quốc đang chiếm một số lượng lớn vì nguồn hàng luôn dồi dào, có mức …